Pinova Harvest

Harvest je digitalno rješenje za vođenje evidencija u berbi. Aplikacija je  intuitivna i  omogućuje Vam brzi uvid u:

  • Obračun djelatnika
  • Berba po djelatniku i danu
  • Berba po klasi, sorti i tabli
  • Berba po sortama i datumu
  • Berba po parcelama i tablama
  • Berba po godini

Pinova Harvest je WEB aplikacija koja je prilagođena mobilnim uređajima  te se može koristiti u samom nasadu  za vrijeme berbe. Aplikacija se može koristiti na više računala, mobitela i tableta a podaci su dostupni 0/24

Aplikacija se koristi u par jednostavnih koraka:

  • Označavaju se  zaposlenici koji idu  u berbu
  • Od kada do kada se bralo
  • Na kojoj tabli
  • Koliko se ubralo plodova

Dnevni unos tih podataka osigurava automatski obračun djelatnika, izračun učinka djelatnika po satu, prinosi po tablama, parcelama, kulturi, sorti te ukupno po godini.

Pinova  Harvest  - Manage your Harvest with Software solution