Primjena

Glavna funkcija Agrometeorološke stanice PinovaMeteo je prikupljanje, obrada i prikaz meteoroloških podataka koji daju pravovremenu informaciju o početku, trajanju i intenzitetu napada određene biljne bolesti ili štetnika (prognozni modeli za biljne bolesti).

Time se omogućava precizno određivanje roka tretiranja određene biljne bolesti ili štetnika, određivanje rokova i obroka navodnjavanja, primjena agrotehničkih mjera nakon mraza ili drugih ekstremnih klimatskih uvjeta, primjena agrotehničkih zahvata u klimatskim prilikama u kojima se postižu najbolji rezultati, olakšan je izbor preparata, a pravilnom primjenom moguće je ostvariti i značajne uštede sredstava za zaštitu bilja kao i traktorskog i ljudskog rada.

Sa senzorom za vlagu tla lako možete odredi rokove i obroke navodnjavanja. Znajući vlagu vašeg tla, racionalizirati će te  potrošnju vodu i ostvariti bolju kvalitetu plodova ali i uštediti na vodi.

Prikupljeni meteorološki podaci pomoći će  u određivanju mikroklimatskih prilika određene lokacije, što će olakšati izbor pravilnih vrsta, sorata i tehnologije uzgoja.

 

Tko koristi stanicu i u koje svrhe?

Agrometeorološku stanicu danas koriste voćari, vinogradari, povrtlari, rasadničari i ratari neovisno dali se radi o ekološkoj, integriranoj ili konvencionalnoj proizvodnji.  Prognozni modeli biljnih bolesti od velike su pomoći kod planiranja zaštite biljaka.

Poljoprivredni Fakulteti i instituti  bez informacija o mikroklimatskim uvjetima ne bi mogli provoditi svoja terenska istraživanja. Osim u  svrhu istraživanja meteorološka stanica i njezin prikaz podataka od velike su pomoći kod edukacije učenika i studenata.

Proizvođači sredstva za zaštitu bilja također trebaju podatke o mikroklimatskim parametrima prilikom testiranja svojih proizvoda  i savjetovanju svojih klijenata vezano uz primjenu sredstva.

Privatnim i državnim savjetodavnim službama na temelju izmjerenih meteoroloških podataka objavljuju upozorenja i savjete svojim korisnicima, koji dalje odrađuju agrotehničke operacije prema njihovim savjetima.