Pinova - Agrometeorološke stanice

Pinova d.o.o. je tvrka sa dugogodišnjom tradicijom razvoja i proizvodnje meteo stanica namijenjenih za poljoprivrednu proizvodnju. 


Saznajte više o našim rješenjima

Blog

Voda u tlu

Sva živa bića na Zemlji ovisna su o vodi. Voda se konstantno prima i izlučuje od strane biljke te sadrži niz fizioloških i biokemijskih funkcija. Po potrebi za vodom, biljke i njeni pojedini dijelovi se razlikuju. Od ograničavajućih faktora za rast i razvoj biljke voda je upravo najvažniji i najveći radi činjenice da biljke trebaju relativno velike količine iste.

Metode određivanja vlage u tlu

Informacija o stanju vlažnosti tla nužna je za kreiranje preciznih rokova i obroka navodnjavanja. Globalni trendovi u svijetu navodnjavanja su što točnije odrediti potrebnu količinu vode za nesmetan rast i razvoj biljke, a da se ne smanje prinosi. Da bi se to postiglo postoje različite metode kojima se pokušava odrediti trenutna količina vlage u tlu. Metode određivanja vlage u tlu:

Čemu služe temperaturne sume u vinogradarstvu?

Jednostavno rečeno temperaturna suma predstavlja akumuliranu toplinu kroz neki vremenski period. Toplina predstavlja jedan od najvažnijih čimbenika u biljnom i životinjskom svijetu. S obzirom da toplinu ne možemo mjeriti, već samo temperaturu, razvijen je model efektivnih temperaturnih suma.