Opcije

Odaberite između Pinova Meteo stanice i dodanih senzora ili Pinova Wifi serije stanica.

Pinova Meteo - Osnovni model

Dodatni senzori:


Pinova WiFi modeli uređaja

Detalji upita

Molimo Vas da ispunite sva polja sa točnim podacima kako bi Vam mogli izraditi valjanu ponudu.

Osnovne informacije o korisniku