Reference

Mnogobrojni poljoprivredni proizvođači svih veličina i opsega proizvodnje prepoznali su Pinova agrometeorološka rješenja kao neophodni element u  poljoprivrednoj proizvodnji. Svojim korisnicima pružamo tehničku i stručnu pomoć kad god to zatreba.

Neki od proizvođaća i ustanova koje su prepoznale kvalitetu našh rješenja:

 

Agra d.o.o. Agrobiotest d.o.o.
Agrolaguna d.d. Agromeđimurje d.d.
Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu - Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu - Zavod za melioracije
Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu - Zavod za voćarstvo

Ćirić agro [SRB]

Brala d.o.o. Bayer d.o.o.
Lori fructus d.o.o. Belje d.d.
Blatina d.o.o. Badzo company [MK]
Novi agrar d.o.o. Fortuna Agro d.o.o.
Grad Karlovac Intrada Neretva
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč G.R.M. d.o.o.
Kamen Ivanić Kozlović Vina
LM comerc Vrgorac Moslavina voće
Novi Agrar d.o.o. OPG Darijo Buljat
OPG Andrea Cossetto OPG Nikola Degmačić
OPG Fran Matić

OPG Katica Broz

OPG Irena Palić OPG Maksimilijan Vizec
OPG Kolic Tvornica šečera Osijek d.o.o.
Osatina grupa d.d. Perpetrude trade d.o.o.
PG Marija Pavlović - Vučetić PG Bobić Dragomir
Podravka d.d. Poljoprivredni centar
Poljoprivredni institut Osijek Poljoprivredni zavod USK [BiH]
Poljomir Općina Velika
Pro Business international (MD) Hrvatske šume d.o.o.
PP Orahovica PZ Lovas
PZ Vrbnik Hrvatski geološki institut
Rašeljke d.o.o. Risnjak d.o.o.
Skink d.o.o. San d.o.o.
Syngeta agro d.o.o. D - Fructus d.o.o.
Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
Srednja Škola Vladimira Sulimanca Udruga voćara i vinogradara Našice
Udruga Voćara Republike Srpske [RS] Udruga Voćara Sv.Martin na Muri
Vinka d.d. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Vinogradarstvo i podrumarstvo Cmrečnjak Vinarija Tikveš [MK]
Vina Matošević Vina Prodan
Vina Peršurić Voćarstvo Boić
Veleučilište u požegi Vrt Bjelovar
Vrana d.o.o. Vupik d.d.
Zadarska Županija

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Žito d.o.o. Delta Agrar [SRB]
Plantaže [CG] Badel 1862 d.d.
Veleučilište u Slavonskom Brodu Legovina
Celega Vino Fragaria d.o.o.
OPG Ničivojević Branko Green Room d.o.o. [CG]
University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest [RO] OPG Bojan Jurišin
OPG Zelić Matko OPG Mišo Kuric
Zavod za mediteraske kulture, Sveučilište u Dubrovniku KGZS - Zavod Novo mesto, [Slovenija]
Fragaria planta d.o.o. A1 Hrvatska d.o.o.
Eko beri d.o.o. Zadruga "Smokvica" [BiH]
OPG Ivan Hanžek PPK Valpovo
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije Vinarija Jakopić
Euro-Corylus d.o.o. OPG Pleić Tamara