Blog

Pinova Meteo stanica - prijatelj ekološke poljoprivrede

Smisao ekološke poljoprivrede nije u negiranju i odbacivanju pozitivnih dostignuća konvencionalne poljoprivrede, već u iznalaženju boljih ekoloških rješenja tamo gdje je to najpotrebnije. Ekološka poljoprivreda dio je suvremene poljoprivredne proizvodnje, trgovine i agronomske znanosti te se upravo i temelji na njenim najnovijim spoznajama i dostignućima.

Sume efektivnih temperatura štetnika jabuke i fenofaza

Temperaturna suma predstavlja akumuliranu toplinu kroz neki vremenski period. Toplina predstavlja jedan od najvažnijih čimbenika u biljnom i životinjskom svijetu. S obzirom da toplinu ne možemo mjeriti, već samo temperaturu, razvijen je model efektivnih temperaturnih suma. Akumulirana temperatura zraka u nekom vremenskom periodu, više ili manje određuje rast i razvoj biljaka. 

Čemu služe temperaturne sume u vinogradarstvu?

Jednostavno rečeno temperaturna suma predstavlja akumuliranu toplinu kroz neki vremenski period. Toplina predstavlja jedan od najvažnijih čimbenika u biljnom i životinjskom svijetu. S obzirom da toplinu ne možemo mjeriti, već samo temperaturu, razvijen je model efektivnih temperaturnih suma.

Voda u tlu

Sva živa bića na Zemlji ovisna su o vodi. Voda se konstantno prima i izlučuje od strane biljke te sadrži niz fizioloških i biokemijskih funkcija. Po potrebi za vodom, biljke i njeni pojedini dijelovi se razlikuju. Od ograničavajućih faktora za rast i razvoj biljke voda je upravo najvažniji i najveći radi činjenice da biljke trebaju relativno velike količine iste.

Metode određivanja vlage u tlu

Informacija o stanju vlažnosti tla nužna je za kreiranje preciznih rokova i obroka navodnjavanja. Globalni trendovi u svijetu navodnjavanja su što točnije odrediti potrebnu količinu vode za nesmetan rast i razvoj biljke, a da se ne smanje prinosi. Da bi se to postiglo postoje različite metode kojima se pokušava odrediti trenutna količina vlage u tlu. Metode određivanja vlage u tlu:

Precizna poljoprivreda

Pravovremeno obavljanje poljoprivrednih radova uz visoku produktivnost, smanjen broj operacija te minimalnu cijenu rada karakteristike su precizne poljoprivrede. Sve to je moguće isključivo uz dostupnost velikoga broja informacija pri donošenju odluka. Obrađivanje različitih informacija temeljna je stavka precizne poljoprivrede. Pristup u kojemu se raspolaže s raznolikim i sveobuhvatnim informacijama za određenu proizvodnju, superiorniji je s obzirom na znanje koje se temelji na iskustvu poljoprivrednika.

PESCAR – Pesticide Control and Reduction

Glavni cilj projekta PESCAR je, zajedničkom prekograničnom suradnjom, uspostaviti prognostički sustav za pružanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima o održivom korištenju pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji kroz uspostavu meteoroloških stanica sa softverom.

Pinova Meteo preko mjere 4

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD),  Mjera 4 - Ulaganja u fizičku imovinu se raspisao. Željeli bi Vas podsjetiti da kroz mjeru 4, možete dobiti sredstva i za nabavu Agroklimatske stanice. Unazad 2 godine na desetke poljoprivrednih proizvođača je nabavilo je Pinova Meteo stanicu, postanite i vi jedan od proizvođaća koji ima uvid u  mikroklimu svog nasada ili polja.