Reference

Mnogobrojni poljoprivredni proizvođači svih veličina i opsega proizvodnje prepoznali su Pinova agrometeorološka rješenja kao neophodni element u  poljoprivrednoj proizvodnji. Svojim korisnicima pružamo tehničku i stručnu pomoć kad god to zatreba.

Neki od proizvođaća i ustanova koje su prepoznale kvalitetu našh rješenja:

 

Agra d.o.o. Agrobiotest d.o.o.
Agrolaguna d.d. Agromeđimurje d.d.
  Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu - Zavod za melioracije
Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu - Zavod za voćarstvo Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu - Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Brala d.o.o. Bayer d.o.o.
Lori fructus d.o.o. Belje d.d.
Blatina d.o.o. Badzo company (MK)
Novi agrar d.o.o. Fortuna Agro d.o.o.
Grad Karlovac Intrada Neretva
Kamen Ivanić Kozlović Vina
LM comerc Vrgorac Moslavina voće
Novi Agrar d.o.o. OPG Darijo Buljat
OPG Fran Matić

OPG Katica Broz

OPG Irena Palić OPG Maksimilijan Vizec
OPG Kolic Tvornica šečera Osijek d.o.o.
Osatina grupa d.d. Perpetrude trade d.o.o.
PG Marija Pavlović - Vučetić PG Bobić Dragomir
Podravka d.d. Poljoprivredni centar
Poljoprivredni institut Osijek Poljoprivredni zavod USK
Pro Business international (MD) Hrvatske šume
PP Orahovica PZ Lovas
PZ Vrbnik Tvornica šećera Osijek
Rašeljke d.o.o. Risnjak d.o.o.
Skink d.o.o. San d.o.o.
Syngeta agro d.o.o.  
Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba Hrvatske Šume
Srednja Škola Vladimira Sulimanca Udruga voćara i vinogradara Našice
Udruga Voćara Republike Srpske (RS) Udruga Voćara Sv.Martin na Muri
Vinka d.d. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Vinogradarstvo i podrumarstvo Cmrečnjak Vinarija Tikveš (MK)
Vina Matošević Voćarstvo Boić
Veleučilište u požegi Vrt Bjelovar
Vrana d.o.o. Vupik d.d.
Zadarska Županija

 

Žito d.o.o.