Početna / Reference

Reference

Mnogobrojni poljoprivredni proizvođači svih veličina i opsega proizvodnje prepoznali su Pinova agrometeorološka rješenja kao neophodni element u  poljoprivrednoj proizvodnji. Svojim korisnicima pružamo tehničku i stručnu pomoć kad god to zatreba.

Neki od proizvođaća i ustanova koje su prepoznale kvalitetu našh rješenja:

 • Agra d.o.o.
 • Agrobiotest d.o.o.
 • Agrolaguna d.d.
 • Agromeđimurje d.d.
 • Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu - Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
 • Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu - Zavod za melioracije
 • Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu - Zavod za voćarstvo
 • Ćirić agro [SRB]
 • Brala d.o.o.
 • Bayer d.o.o.
 • Lori fructus d.o.o.
 • Belje d.d.
 • Blatina d.o.o.
 • Badzo company [MK]
 • Novi agrar d.o.o.
 • Fortuna Agro d.o.o.
 • Grad Karlovac
 • Intrada Neretva
 • Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
 • G.R.M. d.o.o.
 • Kamen Ivanić
 • Kozlović Vina
 • LM comerc Vrgorac
 • Moslavina voće
 • Novi Agrar d.o.o.
 • OPG Darijo Buljat
 • OPG Andrea Cossetto
 • OPG Nikola Degmačić
 • OPG Fran Matić
 • OPG Katica Broz
 • OPG Irena Palić
 • OPG Maksimilijan Vizec
 • OPG Kolic
 • Tvornica šečera Osijek d.o.o.
 • Osatina grupa d.d.
 • Perpetrude trade d.o.o.
 • PG Marija Pavlović - Vučetić
 • PG Bobić Dragomir
 • Podravka d.d.
 • Poljoprivredni centar
 • Poljoprivredni institut Osijek
 • Poljoprivredni zavod USK [BiH]
 • Poljomir
 • Općina Velika
 • Pro Business international (MD)
 • Hrvatske šume d.o.o.
 • PP Orahovica
 • PZ Lovas
 • PZ Vrbnik
 • Hrvatski geološki institut
 • Rašeljke d.o.o.
 • Risnjak d.o.o.
 • Skink d.o.o.
 • San d.o.o.
 • Syngeta agro d.o.o.
 • D - Fructus d.o.o.
 • Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba
 • Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
 • Srednja Škola Vladimira Sulimanca
 • Udruga voćara i vinogradara Našice
 • Udruga Voćara Republike Srpske [RS]
 • Udruga Voćara Sv.Martin na Muri
 • Vinka d.d.
 • Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
 • Vinogradarstvo i podrumarstvo Cmrečnjak
 • Vinarija Tikveš [MK]
 • Vina Matošević
 • Vina Prodan
 • Vina Peršurić
 • Voćarstvo Boić
 • Veleučilište u požegi
 • Vrt Bjelovar
 • Vrana d.o.o.
 • Vupik d.d.
 • Zadarska Županija
 • Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
 • Žito d.o.o.
 • Delta Agrar [SRB]
 • Plantaže [CG]
 • Badel 1862 d.d.
 • Veleučilište u Slavonskom Brodu
 • Legovina
 • Celega Vino
 • Fragaria d.o.o.
 • OPG Ničivojević Branko
 • Green Room d.o.o. [CG]
 • University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest [RO]
 • OPG Bojan Jurišin
 • OPG Zelić Matko
 • OPG Mišo Kuric
 • Zavod za mediteraske kulture, Sveučilište u Dubrovniku
 • KGZS - Zavod Novo mesto, [Slovenija]
 • Fragaria planta d.o.o.
 • A1 Hrvatska d.o.o.
 • Eko beri d.o.o.
 • Zadruga "Smokvica" [BiH]
 • OPG Ivan Hanžek
 • PPK Valpovo
 • Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
 • Vinarija Jakopić
 • Euro-Corylus d.o.o.
 • OPG Pleić Tamara