Modeli biljnih bolesti

Krastavost lista i ploda jabuke - Venturia inaequalis

Krastavost jabuke je najvažnija i najraširenija bolest na toj kulturi. Uzročnik je Venturia inaequalis gljivica askomiceta. Anamorfi V. inaequalis su opisivani pod imenima Fusicladium dandriticum i Silocea pomi.

Opširnije

Bakterijska palež jabuke - Erwinia amylovora

Bakterijska palež jabuke je jedna od najozbiljnijih i najopasnijih bolesti za voćnjake jabuke. S biološke strane potencijalno može uništiti kompletan voćnjak, a s ekonomske napraviti ogromne ekonomske štete.

Opširnije

Plamenjača vinove loze - Plasmopara viticola

Plamenjača vinove loze jedno je od najučestalijih i najraširenijih oboljenja na toj kulturi. Uzročnik je gljivica Plasmopara viticola, heterotalična oomiceta koja prezimljuje kao oospora u otpacima lišća i u tlu.

Opširnije

Pepelnica vinove loze - Uncinula necator

Pepelnica vinove loze je jedna od najznačajnijih i najraširenijih gljivičnih oboljenja na vinovoj lozi. Uzročnik infekcije je gljivica po imenu Uncinula necator.

Opširnije