Pinova Meteo
Agrometeorološka stanica

Pinova Meteo je pouzdana i robusna meteorološka stanica namijenjena za poljoprivrednu proizvodnju. Stanica automatski mjeri, sprema i šalje podatke. Korisnik pristupa podacima putem računala i mobitela.

Osnovni model Pinova Meteo stanice uključuje:

 1. Senzor  temperature i vlage zraka (RHT35)
 2. Kišomjer (RG300)
 3. Senzor vlage lista (PLWS)
 4. Software za računalo – PinovaSoft
 5. Software za mobitel – PinovaMobile
 6. Stalak
 7. Solarni panel
 8. Baterije

Za modele biljnih bolesti i SIM karticu  potrebna je godišnja licenca.

Osnovni model uređaja ima sve potrebne parametre za izračun modela biljnih bolesti.

Sustav API preuzimanja podataka dostupan 

Agrometeorološka stanica u potpunosti može biti personalizirana od strane kupca te prema svojim potrebama može odabrati koje parametre želi mjeriti, a može birati između:

 1. Temperature zraka (°C)
 2. Relativne vlage zraka (%)
 3. Količine padalina (mm/m²)
 4. Prisutnosti vlage na listu (%)
 5. Temperature u zoni biljke (°C)
 6. Temperature tla (°C)
 7. Brzine vjetra (m/s)
 8. Smjera vjetra (0-360°)
 9. Globalnog zračenja (W/m²)
 10. Vlage tla (cb)
 11. Točke rosišta Dew Point (izračun) (°C)
 12. Evapotranspiracije (izračun) (mm/m²)

Maksimalan broj senzora po stanici: 8

PRINCIP RADA

Pinova Meteo stanica je u potpunosti automatska, što znači da korisnik ne mora dolaziti do nje da bi prikupio podatke. Stanica preko dana električnu energiju dobiva putem solarnog panela, dok kroz noć radi na baterija koje se danju pune. Pinova Meteo stanica kontinuirano prikuplja podatke svakih 10 minuta te ih šalje svakih pola sata ili sat vremena (mouguće češće i rjeđe ovisno o Vašim potrebama) putem GPRS veze (m2m sim kartica).  Podaci odlaze na servere te kada korisnik pristupi PinovaSoft aplikaciji, ona automatski povlači podatke te ih obrađuje, sprema i prikazuje u jednostavnom i preglednom obliku.

ZAŠTO PINOVA METEO STANICA?

Poljoprivredna proizvodnja najviše ovisi o vremenskim uvjetima, konstantno je pod utjecajem oborina, temperatura, vjetra, sunčevog zračenja, relativne vlage zraka, vlage tla i dr.  Shodno tome mnogo puta ste se pitali neka od sljedećih pitanja…

 1. Da li je temperatura i relativna vlaga zraka pogodna za zaštitu?
 2. Kolika je bila minimalna temperatura ovu noć?
 3. Kolika je temperaturna suma na današnji dan?
 4. Ima li opasnosti od mraza?
 5. Kada su bile zadnje oborine i koliko je oborina palo?
 6. Je li bilo oborina u nasadu?
 7. Mogu li ući u nasad s mehanizacijom s obzirom na oborine?
 8. Koliko je oborina palo u zadnjih 30 dana ili u cijeloj tekućoj godini?
 9. Je li tlo smrznuto? Ako da, do koje dubine?
 10. Je li vjetar u nasadu prejak za zaštitu?
 11. Da li je na cvatnju utjecao vjetar? Ili možda preniska relativna vlažnost zraka?
 12. Koliko je dugo list vlažan i da li je došlo do infekcije u nasadu ili polju?
 13. S obzirom na trenutak infekcije, stignem li u zaštitu s kontaktnim sredstvima za zaštitu bilja?
 14. Koja je vlažnost tla na 40 cm?
 15. Do koje dubine su oborine penetrirale u tlo?
 16. Trebam li navodnjavati i s kojom količinom vode?

Mnogi odgovori na pitanja koja su postavljena gore, utječu na planiranje i izvedbu agrotehničkih operacija. Ako se donese pogrešna odluka, ona će se negativno odraziti na kvalitetu i kvantitetu krajnjeg proizvoda. Ispravnom odlukom preciznije i pouzdanije izvodimo agrotehničke operacije time štedimo na  repromaterijalima, vremenu i energiji, što dovodi do uštede novaca i smanjenom pritisku poljoprivrede na okoliš.

TKO SVE KORISTI PINOVA METEO STANICU?

Agrometeorološku stanicu koriste voćari, vinogradari, povrtlari, rasadničari i ratari neovisno dali se radi o ekološkoj, integriranoj ili konvencionalnoj proizvodnji.  Prognozni modeli biljnih bolesti od velike su pomoći kod planiranja zaštite biljaka.

Poljoprivredni Fakulteti i instituti  bez informacija o mikroklimatskim uvjetima ne bi mogli provoditi svoja terenska istraživanja. Osim u  svrhu istraživanja agrometeorološka stanica i njezin prikaz podataka od velike su pomoći kod edukacije učenika i studenata.

Proizvođači sredstva za zaštitu bilja također trebaju podatke o mikroklimatskim parametrima za testiranje svojih proizvoda  i savjetovanje svojih klijenata vezano uz primjenu sredstva.

Privatni savjetodavci i državna savjetodavna služba na temelju izmjerenih meteoroloških podataka objavljuju upozorenja i savjetuju svoje korisnike, koji dalje odrađuju agrotehničke operacije prema njihovim savjetima.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Transfer podataka GPRS
Napajanje Solarni panel + 6 x 1,2V
Max broj senzora 8
Mogućnosti montiranja Na tronožac ili stup
Radno područje Od -30 do +60
Podržava prognozne modele Da
Mjerenje 10 minuta (standardno, može se promijeniti)
Slanje podataka 1 sat (standardno, može se promijeniti)
Masa ukupna 12 kg