Internacionalizacija poslovanja tvrtke Pinova d.o.o.

Tvrtka Pinova d.o.o. se uspješno prijavila na Europski fond za regionalni razvoj s ciljem jačanja međunarodne konkurentnosti. Sufinanciranje dolazi od operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

KORISNIK:  Pinova d.o.o. Dr. Ivana Novaka 1, 40000 Čakovec

TRAJANJE PROJEKTA: 32 mjeseci

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 267.844,41 kn kn

BESPOVRATNA SREDSTVA: 227.667,74 kn

SAŽETAK:Svrha projekta  je jačanje međunarodne konkurentnosti Tvrtke predstavljanjem glavnog proizvoda - Agrometeorološke stanice "Pinova Meteo" na inozemnom tržištu. Cilj je stvoriti prilike za pristup novim inozemnim kupcima, ojačati prepoznatljivost i konkurentnost tvrtke na međunarodnim tržištima te povećati mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Projekt obuhvaća odlazak na međunarodne sajmove, izradu strategije izvoza za plasman proizvoda te izradu promotivnih materijala. Realizacija projekta omogućit će izlazak na nova tržišta, povećanje prihoda, izvoza, nova zapošljavanja i daljnji razvoj proizvoda.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Pinova d.o.o.