Untitled

PESCAR – Pesticide Control and Reduction

Glavni cilj projekta PESCAR je, zajedničkom prekograničnom suradnjom, uspostaviti prognostički sustav za pružanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima o održivom korištenju pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji kroz uspostavu meteoroloških stanica sa softverom.

Prognostički sustav uključuje nabavu agrometeoroloških i vizualnih stanica (za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti) sa softverom koje će biti postavljene na više lokacija u dvije države (HR i BIH) te za svrhu imaju mjeriti temperaturu i relativnu vlažnost zraka, padaline, prisutnost vlage na listu, temperaturu tla i temperaturu u zoni krošnje. Prikupljene podatke analizira stručnjak te ih u obliku preporuka plasira ciljanoj skupini. Davanje preporuka za cilj ima primjenu ciljanog korištenja pesticida na projektnom području te posljedično zaštitu okoliša. Osim toga plan je ojačati kapacitete pružatelja usluga unutar takvog sustava kao i definirati politiku za održivu prevenciju zagađenja pesticidima u području koje projekt pokriva te podići svijest među poljoprivrednicima i malim i srednjim proizvođačima o prednostima održive i integrirane poljoprivredne proizvodnje.

Ukupna vrijednost projekta je 601.639,26 EUR-a od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi  511.393,35 EUR-a, odnosno 85 %. Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRI NOVOJ kao projektnom partneru pripada 67.750,00 EUR-a. Osim ZADRE NOVE, partneri na projektu su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, Sveučilište u Zadru i Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke. Nositelj projekta je Zadarska županija.

Projekt je s provedbom započeo 1. srpnja 2017. godine i trajat će 30 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2019. godine.

Pinova d.o.o. je dobila natječaj te je 19. i 20. Ožujaka 2018. godine isporučila 10 agrometeoroloških stanica na području Zadarske županije. Lokacije na koje su stanice isporućene su ciljane i najviše poljoprivredno aktivne u županiji. Voditelj projekta je Josip Ražov dip.ing.agr. koji je ujedno i zaduženi za analizu prikupljenih podataka s terena i davanje preporuka lokalnim poljoprivrednicima.