Precizna poljoprivreda

Precizna poljoprivreda

Pravovremeno obavljanje poljoprivrednih radova uz visoku produktivnost, smanjen broj operacija te minimalnu cijenu rada karakteristike su precizne poljoprivrede. Sve to je moguće isključivo uz dostupnost velikoga broja informacija pri donošenju odluka. Obrađivanje različitih informacija temeljna je stavka precizne poljoprivrede. Pristup u kojemu se raspolaže s raznolikim i sveobuhvatnim informacijama za određenu proizvodnju, superiorniji je s obzirom na znanje koje se temelji na iskustvu poljoprivrednika.

Usporedba višegodišnjih parametara rezultira argumentiranom i optimalnom uporabom sredstava za rad što je poželjno s ekonomskog i ekološkog stajališta. Ekološka i ekonomska poboljšanja karakteristika su precizne poljoprivrede jer podrazumijevaju uštedu radnih sredstava i vremena, veće prinose i bolju kvalitetu, smanjenje opterećenja okoliša, poticanje prirodno prostornih uvjeta te poboljšanu dokumentaciju samog procesa proizvodnje.

Osnovni koraci u preciznoj poljoprivredi su opsežno prikupljanje informacija, obrada podataka te prenošenje i primjena dobivenih podataka uz dokumentaciju. Načini prikupljanja te korištenja informacija, razlikuju principe precizne poljoprivrede.

Pojam precizne poljoprivrede često se zamjenjuje s korištenjem isključivo jedne suvremene tehnologije u poljoprivredi. Ona je zapravo pristup poljoprivredi te ona kombiniranje više vrsta tehnologija.

Neke od takvih tehnologija i metoda su praćenje varijabilnosti tala i usjeva (daljinska istraživanja, aerofotogrametrija, senzori na površini Zemlje); korištenje geoinformacijskih sustava, primjena digitalne kartografije; sustavi pozicioniranja i navigacije; sustavi potpore odlučivanju (baze podataka, povratne veze za optimizaciju sustava); komunikacija sustava rukovatelj-stroj-oruđe; tehnologija varijabilnog doziranja, itd.

 

Problematika proizvodnje hrane i izazovi u budućoj poljoprivrednoj proizvodnji

 

Kao posljedica povećanja svjetske populacije, postoji obveza da se riješi sve veća potražnja za hranom. Radi proizvodnje veće količine hrane, potrebna su i veća ulaganja u poljoprivredu.

Glad je danas je jedan od najvećih problema suvremenog svijeta. Ona je česta pojava u nerazvijenim područjima svijeta, zaostalima u mogućnostima i tehnologiji proizvodnje. Izniman trend porasta populacije je upravo u tim nerazvijenim zemljama svijeta, koje su također i najslabiji proizvođači hrane. Temeljni problem suvremenog čovječanstva jest nedostatna prehrana velikog dijela svjetske populacije, što se tiče količine i kvalitete hrane.

Količina obradivog tla neznatno se povećava te je sama po sebi ograničavajući faktor u rješavanju problema potrebe za hranom. Porast poljoprivredne proizvodnje mora biti osiguran u periodično promjenjivim uvjetima, uključujući poljoprivredno zemljište, vodu te hranjiva.

Izazovi u poljoprivrednoj proizvodnji se mogu podijeliti na ekonomske izazove (sigurnost hrane, varijabilnost cijena, ekonomska kriza, itd.), okolišne izazove (staklenički plinovi, osiromašenje tala, korištenje i kvaliteta vode, utjecaj na bioraznolikost i staništa, itd.) i teritorijalne izazove (vitalnost ruralnih područja, raznolikost poljoprivrede, itd.)

Unatoč većoj potrebi proizvodnje poljoprivreda se treba racionalno ravnati prema ekonomskim i ekološkim zahtjevima to jest učinkovitoj upotrebi sirovina, smanjenju štetnog opterećenja ekosustava, prikladnom uzgoju životinja, stvaranju ciklusa recikliranja, proizvodnji obnovljivih nositelja energije, čuvanju okoliša.

Praćenje parametara, poput klimatskih promjena je bitan faktor u proizvodnji jer promjene transformiraju ekosustave te prijete dobrobiti sadašnjih te budućih generacija.

Unatoč činjenici da ukupne količine svježe vode na Zemlji uvijek ostaju relativno jednake, ona je nejednako prostorno i vremenski distribuirana. Voda na zemlji jedan je od najkritičnijih prirodnih resursa zbog snažnog utjecaja čovjeka, a pod time se smatraju kemijska/biološka onečišćenja te neodrživo korištenje. Takav utjecaj je alarmantan s obzirom na to da direktno o pristupu ovise i ljudi kao i rastuća proizvodnja.

Kao odgovor na vodne poremećaje u poljoprivrednoj proizvodnji može se primijeniti niz mjera poput primjene suvremenih sustava navodnjavanja te prateće tehnologije. Također, koristeći razne modele mogu se predvidjeti brojne negativne posljedice pa primjena matematičkih modela postaje sve zastupljenija u planiranju i gospodarenju vodnim resursima.

 

Vedran Krevh, mag. ing. agr.

 

Izvori:

Jurišić M., Plašćak I. (2009). Geoinformacijski sustavi – GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Poljoprivredni fakultet, Osijek

Jurišić, M., Šumanovac, L., Zimmer, D., Barač, Ž. (2015). Tehnički i tehnološki aspekti pri zaštiti bilja u sustavu precizne poljoprivrede, Glasilo biljne zaštite, 329-332

Gantner V. (2016). Prednosti i izazovi domaće proizvodnje hrane, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Kovačević B. (2003). Problematika proizvodnje hrane i glad u svijetu, Ekonomski pregled, 54 (3-4)

Ondrašek G., Petošić D., Tomić F., Mustać I., Filipović V., Petek M., Lazarević B., Bubalo M. (2015). Voda u agroekosustavima, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb