Pinova Meteo agrometeorološka stanica

Profesionalna automatska agrometeorološka stanica je namijenjena za voćarsku, vinogradarsku, ratarsku, povrtlarsku proizvodnju, rasadničarstvo te akademska  istraživanja i pokuse.

Za pregled podataka razvijen je PinovaSoft software, koji na temelju dobivenih podataka izračunava mogućnost razvoja biljnih bolesti. Trenutno je dostupno 40+ prognoznih modela za biljne bolesti. 

Neki od problema s kojim se poljoprivrednici susreću
 • Mali prinosi po jedinici površine
 • Lošija kvaliteta proizvoda (zbog napada biljnih bolesti i štetnika)
 • Dodatni troškovi zbog neadekvatnog i nepravovremenog utroška sredstva za zaštitu bilja i drugih repromaterijala
 • Nedostatak podataka o mikroklimi u nasadu
 • Nesigurnost  kod primjene sredstva za zaštitu bilja
 • Nesigurnost kod odluke o vremenu i količini vode s kojom navodnjavati

Što se dobiva agrometeorološkom stanicom PinovaMeteo
 • Optimizacija poljoprivredne proizvodnje
 • Uvid u trenutak infekcije i trajanje inkubacije biljnih bolesti
 • Smanjenje sredstva za zaštitu bilja (sistemika čak do 20%)
 • Više vremena (nema "ručnog" uzimanja, mjerenja, analize i obrade podataka)
 • Smanjenje traktorskog  i ljudskog rada.
 • Više sigurnosti kod određivanja rokova i obroka navodnjavanja
 • Jasan i pregledan uvid u izmjerene mikroklimatske parametre
 • Svakodnevnim praćenjem, učenjem i prilagodbom poboljšavamo agrotehničke operacije

Pinova Meteo stanica se sastoji od centralne mikroprocesorske jedinice i perifernih mjernih instrumenata koji mjere:

 • Temperaturu zraka
 • Relativnu vlagu zraka
 • Količinu padalina
 • Prisutnost vlage na listu
 • Temperaturu u zoni biljke
 • Temperaturu tla
 • Smjer i brzinu vjetra
 • Globalno zračenje
 • Fotosintetsku aktivnost
 • Tlak zraka
 • Vlagu tla
 • Točku rosišta Dew Point (izračun)
 • Evapotranspiraciju (izračun)

Osnovni model stanice uključuje:
 1. Senzor temperature i vlage zraka
 2. Senzor vlage lista
 3. Kišomjer
 4. Software za računalo - PinovaSoft (desktop i web aplikaciju)
 5. Software za mobitel - PinovaMobile
 6. Stalak
 7. Solarni panel i baterije

 

Prema potrebi, korisnik na osnovni model može dodati još 5 senzora