Računalna aplikacija – PinovaSoft

PinovaSoft aplikacija uspostavlja komunikaciju između izmjerenih vrijednosti sa senzora Pinova Meteo stanice i računala. Sa svakim pokretanjem PinovaSoft aplikacije na Vašem računalu pojavljuju se zadnji mjereni podaci u vrlo preglednom grafičkom ili tabelarnom prikazu.

Preglednost i brzina dohvata željenih podataka, za različite vremenske periode je ono po čemu je. PinovaSoft aplikacija ispred svoje konkurencije. PinovaSoft aplikacija razvijena je za prijenos i obradu izmjerenih parametara, jednostavna je za instalaciju i uporabu, te zahtjeva samo jedan klik za izračunavanje i prikazivanje prosječnih, minimalnih i maksimalnih vrijednosti izmjerenih parametara unutar željenog vremenskog perioda.

Osim standardnih perioda od 10 minuta, 2 sata, 6 sati, 1 dan, 1 tjedan i 1 mjesec, moguće je podesiti prikaz na druge periode (10 – 50 minuta u koracima od 10 minuta, 1 – 23 sata u koracima od 1 sat, 1 – 31 dana u koracima od 1 dan, 1 ili 2 tjedna, te 1 – 12 mjeseci u koracima od 1 mjesec).

U obliku izvještaja, aplikacija omogućava pregled točke rosišta u 10 minutnom prikazu, te evapotranspiracije u jednodnevnom prikazu.

PinovaSoft aplikacija omogućava:
 • Grafički ili tabelarni pregled i ispis svih podataka izmjerenih putem Pinova Meteo stanice u stvarnom vremenu
 • Automatski izračun, te grafički ili tabelarni pregled minimalnih, prosječnih, maksimalnih i/ili kumulativnih vrijednosti podataka s Pinova Meteo stanice kroz različite rezolucije vremenskog prikaza
 • Izračun prognoze razvoja bolesti za pojedine kulture
 • Izračun točke rosišta i evapotranspiracije
 • Izračun temperaturne sume po algoritmu stupanj-sat ili stupanj-dan
 • Izmjenu netočno izmjerenih vrijednosti uslijed greške na stanici ili senzoru
 • Ispis svih izmjerenih vrijednosti u obliku grafičkog prikaza ili tabličnog prikaza na papir
 • Omogućen je upis komentara u grafičkom prikazu, korisnik kroz komentare može upisivati zaštite i primijenjena sredstva, kako bi lakše mogao odrediti sljedeći rok tretiranja i odgovarajuće sredstvo.
PinovaSoft omogućuje pregled sljedećih mjerenih i algoritamskih izračunatih veličina:
 • Točan datum i vrijeme izmjere
 • Temperatura i relativna vlaga zraka
 • Temperatura i vremensko razdoblje vlažnosti lista
 • Temperatura i vlaga tla
 • Količina oborina
 • Brzina vjetra i smjer vjetra
 • Tlak zraka
 • Globalno sunčevo zračenje
 • Točka rosišta
 • Evapotranspiracija
 • Vjerojatnost i postotak, i/ili trenutak nastupa infekcije (ovisno o prognoznom modelu)
 • Trajanje i stadij inkubacije (ovisno o prognoznom modelu)
PinovaSoft aplikacija dostupna je na 7 različitih jezika:
 • Hrvatski
 • Engleski
 • Njemački
 • Talijanski
 • Ukrajinski
 • Ruski

Uslikani zasloni aplikacije