Mobilna aplikacija – PinovaMobile

PinovaMobile je online mobilna aplikacija koja dolazi sa Pinova Meteo stanicom. Mobilnoj aplikaciji se može pristupiti s mobitela, tableta ali i s računala koji ima pristup internetu.

Mogućnosti:
  • Pregled zadnjih mjerenih podataka prikazanih u jednosatnom prikazu
  • Pregled mjesečnih prosjeka za prošla razdoblja
  • Prikaz infekcija koje su se pojavile u Vašem nasadu
  • Alarm koji Vas obavještava kada vrijednost mjerenog parametra dosegne odabranu vrijednost koju sami definirate (minimalna i maksimalna temperatura, vlaga tla, količina padalina, temperaturne sume…)
  • Prikaz 10-dnevne vremenske prognoze
  • Izračun temperaturnih suma
Povezivanje sa PinovaDoc aplikacijom – evidencija poljoprivredne proizvodnje

Ako koristite našu PinovaDoc aplikaciju preko PinovaMobile možete izraditi audio/video arhivu koja Vam omogućuje da brzo evidentirate bilo što što Vam padne na pamet dok ste u nasadu. Snimljeni glas ili fotografija s točnim datumom i vremenom se sprema u aplikaciju kao podsjetnik. Kasnije na računalu pregledajte snimljene fotografije i preslušajte audio.

Primjeri korištenja Audio/video arhive:
  • Kada pregledavate nasad i uočite biljne bolesti, korov ili želite zapamtiti neku važnu informaciju,
  • Nakon obavljenog rada u nasadu/polju
  • Želite memorirati podsjetnik za količinu i vrstu primijenjenih zaštitnih sredstva,
  • Želite poslikat primku ili neki račun

Primjera je koliko Vam mašta seže.

Aplikacija se preuzima s Google Play Store (Trgovina Play, Market)(za korisnike android sustava) ili upisom internet adrese doc.pinova.hr/mobile (za korisnike iphone).

Osim audio/video arhive, možete pregledati sve agrotehničke radove koje ste radili u svom nasadu a evidentirali ste ih u PinovaDoc aplikaciji.

Uslikani zasloni aplikacije