Senzor temperature krošnje/lista (MTB20)

Senzor temperature krošnje/lista se postavlja u samu krošnju voćke ili na lucanj ako je riječ o vinovoj lozi, Postavlja se na visinu od 1 m sa sjeverne strane krošnje. Ako se radi o ratarskoj ili povrtlarskoj proizvodnji onda se postavlja u visinu zasađene biljke. Senzor karakterizira pouzdanost i trajnost. 

Tehničke kairakteristike senzora za temperaturu krošnje/lista (MTB20)

Mjerne osobine

 
Rezolucija 0,1  °C
Vrijeme konverzije ±0.5°C (od -10°C do +85°C)
Vrijeme odaziva (63%)

Max. 750 ms

Mjerni opseg -55 do 125 °C
Električke osobine  
Napon napajanja 2.5 - 5.5 V
Struja napajanja U mirovanju 0,2  μA; u mjerenju 1 mA
Komunikacija Digitalno sučelje (1 ili 2-žilno)
Tehnička izvedba  
Duljina kabla 2.5 m
Konektor 3.5 mm stereo priključak
Dimenzije ∅15 x 300 mm
Težina 100 g
Jamstvo 12 mjeseci