Senzor vlage i temperature tla (WP4)

Senzor vlage i temperature tla WP4, objedinjuje patentiranu Watermark sondu, s integriranom elektronikom tvrtke Pinova d.o.o. Jednom postavljen u zemlju, razmjenjuje vodu sa svojom okolinom(zemljom) i ostaje sa njom u ravnoteži. Senzor vlage tla pomoću svoje integrirane elektronike pretvara otpor između elektroda u izlazni napon koji je temperaturno kompenziran i direktno proporcionalan napetosti vode u tlu.

KADA KRENUTI U NAVODNJAVANJE?

0 – 10 cb  = Tlo dobro saturirano vodom

10 – 30 cb = Tlo sadrži adekvatnu količinu  vodu za normalan rast i razvoj biljke  (osim kod pjeskovitih tla, kod kojih se na oko 30  cb počinje javljati deficit vode)

30 – 60 cb = Uobičajene vrijednosti kada je potrebno navodnjavati (Osim kod teških tla)

60 – 100 cb = Uobičajene vrijednosti kada je potrebno navodnjavati teška tla

100 – 200 cb = Tlo postaje presuho za maksimalne prinose

 

Tehničke karakteristike senzora vlage tla (WP4)

 

VLAGA TLA

TEMPERATURA TLA

Točnost

± 10%

±0.5°C (od -10°C do +85°C)

Napajanje

3,6 – 30 V

Rezolucija

1 cb

0,1 °C

Mjerni opseg

0 do 200 cb

-10°C do +85°C

Kalibracija i Konverzija

Senzori su kalibrirani za vanjsku uporabu

Radna okolina

0 ° C do 30 ° C

-10°C do +85°C

Duljina kabela                                               

5 m

Vrsta kabela                                     

3,5 mm stereo priključak

Dimenzije senzora                         

2,2x20cm

Jamstvo

Godinu dana na rad i dijelove