Sume efektivnih temperatura štetnika jabuke

Temperaturna suma predstavlja akumuliranu toplinu kroz neki vremenski period. Toplina predstavlja jedan od najvažnijih čimbenika u biljnom i životinjskom svijetu. S obzirom da toplinu ne možemo mjeriti, već samo temperaturu, razvijen je model efektivnih temperaturnih suma. Akumulirana temperatura zraka u nekom vremenskom periodu, više ili manje određuje rast i razvoj biljaka. 

Da bi se zabilježena dnevna temperatura mogla iskoristiti u svrhu određivanja fenofaza, razvoja biljne bolesti ili razvoja štetnika bilo je potrebno razviti model efektivnih temperaturnih suma. Prema definiciji, temperaturne sume ili stupanj dan (degree day) su mjera koja odražava akumuliranu toplinu iznad specifičnog temperaturnog praga u nekom određenom razdoblju, npr. tijekom dana, mjeseca, u toplom ili hladnom dijelu godine kao i od jedne do druge razvojne faze određene biljke. Temperaturna suma se izračunava da se od prosječne dnevne temperature oduzme temperaturni prag. Na primjer, ako odredimo da je temperaturni prag 10 °C i da su prosječne temperature u 5 dana bile: 12, 14, 9, 11 i 15 °C, to bi značilo da su efektivne temperature bile 2, 4, 0, 1 i 5 °C, a suma efektivnih temperatura za to razdoblje bila je 12 °C. Bazna temperatura se određuje prema potrebi, npr. kod određivanja dozrijevanja plodova vinove loze, kao temperaturni prag, uzima se biološki minimum koji iznosi 10 °C.

Temperaturne sume u poljoprivredi se mogu koristiti u različite svrhe:

  • usporedba poljoprivrednih regija i sezona,
  • kod podizanja nasada i odabira sortimenta,
  • razvoju biljnih bolesti i štetnika,
  • predviđanju razvojnih faza biljaka,
  • odabiru trenutka izvođenja agrotehničkih operacija i dr.

Temperatura uvjetuje razvojnu stopu mnogih organizama. Štetnici zahtijevaju određenu temperaturu kako bi se razvili od jednog do drugog stadija životnog ciklusa. Količina topline potrebna za cjelokupan razvoj određenog organizma je konstantna te se između različitih vrsta ta količina razlikuje. Razvoj insekata počinje kada temperatura prijeđe donju razvojnu granicu, odnosno baznu temperaturu. Razvojna stopa se povećava porastom temperature i obrnuto. Ovisno o vremenskim uvjetima, vrijeme potrebno za razvoj može varirati iz godine u godinu. Računanje efektivnih temperaturnih suma kod štetnika bitno je kako bismo se mogli orijentirati po pitanju razvoja generacije štetnika u svrhu što učinkovitije primjene preparata za njihovo suzbijanje. To često rezultira i smanjenjem troškova šteta od nametnika.

Najvažniji štetnici jabuke su jabučni savijač (Cydia pomonella) i voćni crveni pauk (Panonychus ulmi).

Jabučni savijač (Cydia pomonella) prezimljava kao odrasla gusjenica u kokonu ispod kore te u raznim pukotinama na deblu i debljim granama.  U travnju se kukulji na mjestima prezimljavanja. Biološki minimum za razvoj jabučnog savijača je od 10 °C. Početni datum računanja efektivnih temperatura je 1. siječanj, od tog datuma se sumiraju srednje dnevne temperature zraka koje su više od 10 °C. Krajem travnja započinje izlijetanje leptira, u svibnju je ono puno intenzivnije i traje sve do kraja lipnja. Od stadija gusjenice do leptira potrebna suma efektivnih temperatura je 100 °C. Za razvoj gusjenice iz jaja potrebna je suma efektivnih temperatura od 90 °C, dok je za razvoj jedne generacije jabučnog savijača potrebna suma efektivnih temperatura od 610 °C. U svibnju kada se na feromonski mamac ulovi kritičan broj leptira (3-5 leptira), počinju se računati efektivne temperature. Insekticid primjenjujemo kada suma efektivnih temperatura dođe do 70 °C te to vrijedi za insekticide inhibitore biosinteze hitina, dok za kontaktne insekticide je potrebno krenuti u zaštitu kada temperaturna suma dođe do 90 °C  te time suzbijamo mlade gusjenice. U Hrvatskoj jabučni savijač ima redovito dvije generacije.

Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) prezimljava u stadiju zimskih jaja koja se javljaju već u kolovozu. Kod voćnog crvenog pauka biološki minimum razvoja iznosi 10,6 °C.  Krajem ožujka i u travnju iz jaja počinju izlaziti ličinke. Efektivna temperatura potrebna za razvoj jaja je 69 °C, dok je za ličinku 25 °C. Vrijeme generacije od jaja do odraslog kukca zahtijeva temperaturnu sumu od 140 °C. Temperaturna suma potrebna za vrijeme stvaranja jaja do jaja je 161,8 °C. Vrsta ima 6 do 7 generacija godišnje. U ljetnim mjesecima preporučuje se tretiranje ako se po listu nađe više od 8 pauka. Zimsko prskanje provodi se u vrijeme kretanja vegetacije mineralnim uljima. Također, koriste se  i selektivni akaricidi u vrijeme kada je oko 30% ličinki izašlo iz zimskih jaja.

 

ŠTETNIK

MJESEC

STADIJ

BAZNA TEMPERATURA

TEMPERATURNA SUMA

Jabučni savijač - Cydia pomonella

Kraj travnja – početak svibnja

Gusjenica – Leptir

10 °C

100 °C

 

Svibanj

Jaje – gusjenica

10 °C

90 °C

 

 

Cijeli ciklus jedne generacije

10 °C

610 °C

Crveni voćni pauk -Panonychus ulmi

Kraj ožujka – početak travnja

Jaje – ličinka

10,6 °C

69 °C

 

 

Ličinka

10,6 °C

25 °C

 

 

Jaje – odrasli kukac

10,6 °C

140 °C

 

 

Jaje – jaje (cijeli ciklus)

10,6 °C

161,8 °C

 

Sara Spahija, mag. ing. agr.

 

Reference: 

1. Herbert, H. J. 1981. Biology, life tables and intrinsic rate of increase of the European red mite, Panonychus ulmi (Acarina: Tetranychidae). Can. Ent. 113: 65-71.

2. Pajač Živković Ivana. Biologija, ekologija i genetika populacija jabukova savijača (Cydia pomonela L.) u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 2012., doktorska disertacija, Agronomski fakultet, Zagreb

3. Phenology and growing degree days, Mark Keller, Washington State University