Watermark sonda 200SS

Senzor vlage tla - Watermark sonda

Osim na agrometeorološkim stanica senzori Američkog proizvođača Irrometer mogu biti postavljeni u tlo na različitim lokacijama te mjeriti vodni potencijal tla koji se izražava u centibarima (kilopaskalima).

Promjer senzora: 22 mm
Duljina senzora: 83 mm
Masa senzora: 75 g
Duljina žičanog kabela: 150 cm 

Veoma jednostavni i učinkoviti senzori za mjerenje vlage tla na većim površinama. Povoljna cijena senzora omogućava da na svakoj tabli koja se navodnjava mjerite vlažnost tla na dvije ili više dubina.


Mogućnost priključenja na digitalni čitač Watermark metar u svrhu očitanja vrijednosti vodnog potencijala 
Mogućnost mjerenja vodnog potencijala tla u rasponu od 0-199 cb (0-199 kPa).
Senzor se sastoji od elektrode koja se nalazi u granuliranom matriksu (od gipsa), obloženom hidrofilnim materijalom koji osigurava dobru razjenu vode s okolnim tlom, a čvrstoću mu osigurava perforirana ovojnica od nehrđajućeg čelika, koja je na krajevima pričvršćena plastičnim materijalom. 
Senzor ne zahtijeva kalibraciju ovisno o tipu tla.


KADA KRENUTI U NAVODNJAVANJE?
0 – 10 cb  = Tlo dobro saturirano vodom
10 – 30 cb = Tlo sadrži adekvatnu količinu  vodu za normalan rast i razvoj biljke  (osim kod pjeskovitih tla, kod kojih se na oko 30 cb počinje javljati deficit vode)
30 – 60 cb = Uobičajene vrijednosti kada je potrebno navodnjavati (Osim kod teških tla)
60 – 100 cb = Uobičajene vrijednosti kada je potrebno navodnjavati teška tla
100 – 200 cb = Tlo postaje presuho za maksimalne prinose

 

Jedan od načina iInstalacije senzora 200SS - https://www.youtube.com/watch?v=7Ak2VJvpzyY 

 

Za ponudu pošaljite upit na pinova@pinova.hr ili nazovite na broj 097 649 9425